پای راست روی ترمز باشد و از روی آن جدا نشود. کلاج را تا آخر میگیریم  اتومبیل درون دنده ی یک، پاشنه  پای چپ باید چسبیده به کف اتومبیل باشد کلاج را آرام آرام بالا می آوریم تا جایی که احساس کنیم صدای موتور اتومبیل عوض شده و لرزشی در اتومبیل ما بوجود آمده کلاج را در نقطه لرزش ثابت نگه می داریم و اجازه نمی دهیم که بالاتر بیایید در اینجا کلاج ما در گیر شده است با خیالی راحت پا را از روی ترمز برداشته وبه آرامی گاز می دهیم.

کلاج به اندازه 2 – 3 میلیمتر بالاتر بیاید تا به نقطه ی حرکت اتومبیل برسد در نقطه ی حرکت چند ثانیه کلاج را نگه می داریم تا حرکت ما کامل شود بعد از اینکه حرکت کامل شد کلاج را رها کنیم  .
استفاده از نیم کلاج برای حرکت دادن اتومبیل در سر بالایی به صورت دنده عقب نیز به همین ترتیب می باشد.

 

QRcode شرکت مهندسی انفورماتیک کلیک هوشمند گیلان  آدرس دفتر مرکزی شرکت کلیک هوشمند گیلان

 

 

 

 

JoomShaper